Videokonsultasjon

  • Her kan du ha en samtale med fastlegen din om kjente problemstillinger som ikke krever fysisk undersøkelse, som feks oppfølging ved sykemelding, gjennomgang av prøvesvar, enkle spørsmål. Gå inn på nettsiden vår og trykk på «videokonsultasjon» så ser du når vi er tilgjengelig. Det er også mulig å be om videokonsultasjon når du bestiller legetime.
  • Videokonsultasjon koster like mye som en vanlig legetime.

E-melding

  • E-konsultasjon (vanlig konsultasjonstakst): Skriftlig konsultasjon med lege. Send inn spørsmål, så vil det bli besvart innen 5 virkedager.
  • E-melding: Her kan du sende administrative spørsmål til legesenteret. Denne funksjonen skal ikke brukes til helsehjelp. Besvares innen 5 virkedager. Her kan man også sende forespørsel om legetime.

Timebestilling og reseptfornyelse

  • Timebestilling: Bestill en time direkte hos fastlegen eller be om time et bestemt tidspunkt. Kun mulig å booke hos egen fastlege, vi venter på en løsning hvor man også kan booke hos vikar.
  • Reseptfornyelse: Send inn forespørsel om resept som skal fornyes. Dette gjelder kun for medisiner som allerede er forskrevet av fastlege. For vanedannende medikamenter må man ha time for ny resept. Forespørsler behandles innen 3 virkedager.

Litt ventetid?

  • Vi ønsker å tilby forsvarlig og god behandling til alle pasienter. Det fører noen ganger til at vi blir litt forsinket, da enkelte problemstillinger krever mer tid. Vi håper du har forståelse for det om du må vente på timen i dag, neste gang kan det være du som trenger litt ekstra tid!

Prøvesvar

  • Om du har tatt laboratorieprøver her på legesenteret vil vi kontakte deg om det er avvikende prøver. Ved normale prøvesvar vil du ikke høre noe. 
  • Ved bildediagnostikk tar det normalt 1-2 uker før vi får svar. Vi kontakter deg om det er behov for videre oppfølging. 
  • Om du ønsker å gå gjennom prøvesvar/bilder ber vi deg bestille legetime, ta kontakt på video- eller e-konsultasjon.

© Copyright Legene i Ytre