• Fastlege Ragna Engstad er i permisjon til mars 2020 og Trine Otterstrøm vil være vikar. Vikaren vil ivareta alle fastlegens oppgaver. Det er dessverre ikke mulig å gjøre timebestilling på nett for Engstads pasienter, men send en e-melding så setter vi opp time.
  • Timebestilling og reseptfornyelse på nett er nå oppe. Også e-konsultasjon, videokonsultasjon og e-melding er tilgjengelig.
  • E-resept er forventet å komme til høsten, frem til da blir det resept papir som leveres apoteket.
  • Ny LIS1 (turnuslege) fra 1. juli er Lillian Sørum.


Adresse : Sagstuveien 1, 1914 Ytre Enebakk 
Telefon: 64 92 92 22

 Åpningstider:
mandag til fredag 8:30 - 15:15

Telefon: 64 92 92 22

Telefontid: 
mandag: 08:00 - 11:00 og 12:45 - 13:45 
tirsdag- fredag: 09:00 - 11:00 og 12:45 - 13:45