Prisliste

Vi er et  fastlegekontor, og du betaler kun egenandel hos oss.

 

Priser hos fastlegengjeldende fra 1. juli 2018 – 30. juni 2019

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt 155/262
Sykebesøk på dagtid/kveld 209/334
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk 49/36
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud 56
Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist 66
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver 55
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment 55

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner

Utskrift av journal. 85
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: - Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m 62
Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m 93
Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m 131
Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. 177
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser m.v
Etter kostnad Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist 160/257
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette Etter kostnad

Adresse : Sagstuveien 1, 1914 Ytre Enebakk 

 Åpningstider:
mandag til fredag 8:30 - 15:15

Telefon: 64 92 92 22

Telefontid: 
mandag: 08:00 - 11:00 og 12:30 - 13:30 
tirsdag- fredag: 09:00 - 11:00 og 12:30 - 13:30